Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Communiqué for Inward Processing Procedures (Export: 2006/12)

Official Journal Date : 20.12.2006
Official Journal Number : 26382

P.S. : Only, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17 and Annex I translated.

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)
Resmi Gazete Tarihi : 20.12.2006
Resmi Gazete Sayısı : 26382


2005/8391 sayılı Karara istinaden dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan bu Tebliğ, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi eşyalara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

Anahtar Kelimeler

dahilde işleme;dahilde işleme rejimi;dahilde işleme tedbirleri;şartlı muafiyet sistemi;eşdeğer eşya;indirimli teminat uygulaması;Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işleme faaliyetleri;serbest bölgelerde yapılacak işleme faaliyeti;geri ödeme sistemi; dahilde işleme izni verilecek haller;ihraç edilen ürünlerin geri getirilmesi; ihraç edilen işlem görmüş ürünün geri getirilmesi; dahilde işleme izni verilmeyecek eşya listesi; dahilde işleme izin belgesi almak için gerekli bilgi ve belgeler; dahilde işleme izni almak için gerekli bilgi ve belgeler; ihraç ürünleri ile ilgili hammadde sarfiyat tablosu; dahilde işleme izin belgelerinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler; dahilde işleme izninin kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler; dahilde işleme izin belgesi ile ilgili ihracat listesi; dahilde işleme izin belgesi ile ilgili ithalat listesi; dahilde işleme rejimi ile ilgili yetkili ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri; dahilde işleme izin belgesi; asıl işlem görmüş ürün ithali; aracı ihracatçı; eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması; ikincil işlem görmüş ürün ithali; teminat; aracı ihracatçı ile ihracat; temsilci aracılığı ile ithalat; Gümrük idaresince, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki işlemler; dahilde işleme izni kapsamında ithali gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi; telafi edici vergi; Telafi Edici Vergi (TEV) Tablosu; kısmi teminat; ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması; dahilde işleme izin belgesi kapsamında alınan teminatların tazmini ; dahilde işleme izin belgelerinin iptali; dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması; dahilde işleme rejiminde sağlanan hakların kötüye kullanımı; dahilde işleme izni talep formu

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=8024
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.