İthalat Rejimine 2016 yılında yapılan değişiklikler

2016 yılı İthalat Rejimi (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2015/8306)31.12.2015 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Aşağıda ithalat rejimine yapılan önemli değişikliklerin özetini bulabilirsiniz:

2013/4346 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Endonezya Menşeli Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi Teminata bağlanmasıyla ilgili aşağıda özeti verilen uygulama 01.Nisan.2013 tarihinden itibaren yürürlükteydi.

Konfeksiyon sektörü kapsamındaki örme giyim eşyası ve aksesuarları; örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları ile diğer hazır eşyanın ve elektrikli makina cihazlar ve bunların aksam ve parçalarının Endonezyadan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ithalatında, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde belirlenen diğer ülkeler sütununda belirtilen vergiler ile gelişme yolundaki ülkeler sütununda yer alan vergiler arasındaki fark, gümrük mevzuatı çerçevesinde geçici bir süre için teminata bağlanacaktır.

Yukarıdaki uygulamaya ait 2013/4346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. 2016 yılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar' ın 2. Maddesi hükmü gereği, anılan Karar kapsamında alınan teminatlar talep edilmesi halinde gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade olunacaktır.


2016 yılı İthalat Rejimi Kararı - Ek 3 de yayımlanan GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER LİSTESİ kapsamında yayımlanan A- GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (G.Y.Ü.) ve B- ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER (Ö.T.D.Ü.) listelerinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır:

gelişme yolundaki ülkeler (g.y.ü.) veözel teşvik düzenlemelerinden yararlanacak ülkeler (ö.t.d.ü.) listesinden den çıkarılan ülkeler

Önceki Seneye Göre Değişen GTİP Numaralarını gösteren korelasyon cetveline aşağıdaki linkten XL formatında erişebilirsiniz: 2016 Yılında Değişen Gümrük Tarife Pozisyonları


Bu sene, 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu bazında yaklaşık 4900 adet eşyanın gümrük vergisi ve/veya fon oranlarında değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin büyük bölümü Güney Kore, Malezya, İran ve Morityus gibi ülkeler için Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan vergi indirimlerini kapsamaktadır. Bunların dışında 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu bazında yaklaşık 50 adet eşyanın vergi oranlarında da değişiklik yapılmıştır. Örneğin bu sene İthalat Rejimi III Sayılı Listede yer alan "tatlı mısır" için gümrük vergi ve tarım payı fon oranlarında oldukça önemli değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda bu değişiklikleri toplu olarak derlediğimiz görüntüyü bulabilirsiniz:

tatlı mısır ithalatında değişen gümrük vergisi ve tarım payı fon oranı

2016 yılı İthalat Rejimi Kararı ile gümrük vergisi ile toplu konut fonu ve tarım payı fonlarında yapılan değişiklikleri abonelere açık olan Önceki Seneye Göre Gümrük Vergileri Karşılaştırma Ekranı sayfasında takip edebilirsiniz.
Önceki Seneye Göre Gümrük Vergileri Karşılaştırma Ekranı' nda seçtiğiniz bir GTİP e ait 2016 yılı ve 2015 yılı vergi oranlarını aşağıda örneği görüldüğü şekilde alt alta görüntüleyebilirsiniz.

gtip bazında Önceki Seneye Göre Gümrük Vergisi Karşılaştırma Ekranı

Örneğin aşağıdaki ilk örnekte görüleceği üzere 0102.29.10.00.00 GTİP li Ağırlığı 80 kg geçmeyen sığır ithalatında gümrük vergisi oranı %15 den %10 a düşürülmüştür.sığır ithalatında gümrük vergisi oranı

Ya da diğer bir örnek olarak, 0710.40.00.00.00 gümrük tarife pozisyonlu Tatlı mısır ithalatında Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek fon oranları AB,EFTA, İran ve D.Ü. kapsamındaki ülkeler için %2,91 den %23,32 ye yüksetilmiştir. sığır ithalatında gümrük vergisi oranı

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Skype ile Bize Ulaşın

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net
adreslerini Skype kontak listenize ekleyiniz.

Bizi Takip Edin