12.01.2017 tarih, 29946 sayılı Resmi Gazete içeriği

Noİçerik SatırıSayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakanlar Kurulu Kararları
2016/9648Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar
2016/96546306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2016/9668Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2016/9669Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2016/9698Manisa İli Sınırları İçerisinde Yer Alan 2012/27 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Yapımı Devam Eden Jeotermal Enerjiye Dayalı Santral Çalışmaları Kapsamında Bazı Taşınmazların Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2016/9702Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2016/9711Bilecik-Söğüt Ertuğrul Gazi Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar
2016/9712Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar
Atama Kararları
-Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Görevlendirme Kararı
-İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar
Yönetmelikler
2016/9601Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2016/9703Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelik
2016/9704Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2016/9705Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (a) Bendi Kapsamında Yapacağı Alım İşlerine Dair Yönetmelik
-Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [Abonelere Özel]
-Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
-Resmî İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik
-Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
-Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) [Abonelere Özel]
-Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ
-2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
Kurul Kararları
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 7180 Sayılı Kararı
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 7183 Sayılı Kararı
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
b - Çeşitli İlanlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Skype ile Bize Ulaşın

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net
adreslerini Skype kontak listenize ekleyiniz.

Bizi Takip Edin