12.04.2019 tarih, 30743 sayılı Resmi Gazete içeriği

Noİçerik SatırıSayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Milletlerarası Andlaşmalar
–– Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İçin Avrupa Komisyonu-Dünya Bankası Ortaklık Programı Çerçevesinde; (Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi İçin) Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 894)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Ticaret Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 896)
Cumhurbaşkanı Kararları
–– Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 895)
–– Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 897)
Atama Kararı
–– Diyanet İşleri Başkanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/75)
Yönetmelikler
–– Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 898)
–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bülent Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Şehir Üniversitesi Altın ve Kıymetli Metal Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tebliğler
–– Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) [Abonelere Özel]
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/11) [Abonelere Özel]
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/12) [Abonelere Özel]
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/13) [Abonelere Özel]
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
–– Anayasa Mahkemesinin 27/2/2019 Tarihli ve 2015/20360 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/17072 Başvuru Numaralı Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
İLAN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
c - Çeşitli İlanlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Skype ile Bize Ulaşın

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net
adreslerini Skype kontak listenize ekleyiniz.

Bizi Takip Edin