30.06.2020 tarih, 31171 sayılı Resmi Gazete içeriği

Noİçerik SatırıSayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Cumhurbaşkanı Kararları
-İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703)1
-Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması, Birleştirilmesi veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2704)40
-Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar Kapsamındaki Tekstil, Konfeksiyon, Deri, Ayakkabı ve Benzeri Ürünlerde Uygulanan İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki 20/4/2020 Tarihli ve 2429 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2705)42
-Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)45
-22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)46
-Kurucu Vakfına Kayyım Atanan ve Garantör Üniversitesi Tarafından Yapılan Denetimler Sonucunda Mevcut Mal Varlığıyla Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini Sürdüremeyeceği Tespit Edilen ve Bu Durumu Yükseköğretim Kurulunca Onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin Faaliyet İzninin Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2708)46
Atama Kararı
-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Aziz AKSOY’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/310)47
Yönetmelikler
-Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik47
-Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomekatronik ve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği48
Tebliğler
-Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği51
-2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi58
-2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi83
-2020 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi88
Kurul Kararı
-Çevre Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 11/06/2020 Tarihli ve 2020/1 Sayılı Kararı96
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
-Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2015/19917 Başvuru Numaralı Kararı99
-Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/37725 Başvuru Numaralı Kararı115
Yargıtay Kararı
-Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 29/11/2019 Tarihli ve E: 2018/5, K: 2019/6 Sayılı Kararı124
İLAN BÖLÜMÜ
-a - Yargı İlânları131
-b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları132
-c - Çeşitli İlânlar143
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri201

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin