Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)
Son Güncelleme 5.04.2024


Yeni Eklenenler

RESIMAçıklamaGerekçeG.T.İ.P.Başlama TarihiBitiş Tarihi

TR350000240018.jpg
Pulsfog marka, K-10-SP model portatif Termal Sisleme Cihazı. Bitki koruma (sera ve açık alanlarda), bitki ilaçlama, haşere ile mücadele, hayvancılık hijyeni, alanların dezenfeksiyonu, silolarda saklanan ürünlerin korunması gibi pek çok alanda kullanılır. Benzin ile çalışır, 5 lt.lik çözelti tankı, 2lt.lik yakıt tankı vardır. Boş ağırlığı 7 kg.dır.Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8424 tarife pozisyonu açıklama notları ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,68424.89.70.00.0029.03.2024-----

TR350000240019.jpg
Pulsfog marka, K-30-20 BIO model Termal Sisleme Cihazı. Bitki koruma (sera ve açık alanlarda), bitki ilaçlama, haşere ile mücadele, hayvancılık hijyeni, alanların dezenfeksiyonu, silolarda saklanan ürünlerin korunması gibi pek çok alanda kullanılır. Benzin ile çalışır, 55 lt.lik 2 çözelti tankı, 20lt.lik yakıt tankı vardır. Boş ağırlığı 45 kg.dır.Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8424 tarife pozisyonu açıklama notları ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,68424.89.70.00.0029.03.2024-----

TR350000240020.jpg
Pulsfog marka, K-50 model Termal Sisleme Cihazı.Bitki koruma (sera ve açık alanlarda), bitki ilaçlama, haşere ile mücadele, hayvancılık hijyeni, alanların dezenfeksiyonu, silolarda saklanan ürünlerin korunması gibi pek çok alanda kullanılır. Benzin ile çalışır, 55 lt.lik 2 çözelti tankı, 20 lt.lik 2 yakıt tankı vardır. Boş ağırlığı 55 kg.dır.Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8424 tarife pozisyonu açıklama notları ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,68424.89.70.00.0029.03.2024-----

TR350000240022.jpg
Fuchs marka, MHL310F modelHidrolik Elleçleme Makinası(Material Handler).8 tekerlekli şasiden ve 4 adet sabitleme ayağından oluşan, 85kW gücünde dizel motorlu, pergel kollu, esas olarak liman, geri dönüşüm tesisleri vb. gibi alanlarda hurda, tomruk vs. gibi malzemeleri gemiden/kasadan/yerden alıp kaldırarak başka bir yere taşıma, aktarma, elleçleme,istifleme işlevi olan ve kendinden hareketli makinedir. Sürücü kabini, sürüş boyunca şasinin önüne mekanik olarak kilitlenir, makinenin faaliyeti esnasında ise yerden 5,3 m yukarıya kaldırılabilir.Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,68426.41.00.90.0004.04.2024-----

TR160000240018.jpg
Elektrikli Paletsiz Transfer Arabası: ticari tanımlı eşya, elle uzaktan (kablosuz) kumanda edilen, 2 x 2,5 KW motor gücüne ve 3 mt en, 2 mt boy ile 0,70 mt yüksekliğe sahip, 48V-180 Ah pilli ve tam şarj sonrası 2 saat çalışma kapasiteli, 4 tekerlekli, ileri/geri ve sağa/sola hareket ve 50 mm ağırlık kaldırma kabiliyetine sahip, dakikada 20 metre hız yapabilen, 10 tona kadar ağır yüklerin nakli/ taşınması için imal edilmiş yük taşıma aracıdır.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), (3a), (6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. ve XVII. Bölüm Notları/ Genel Açıklamalar ile 8709 Tarife Pozisyonu Notları8709.11.90.00.0004.04.2024-----

TR350000240024.jpg
Fuchs marka, MHL350F model Hidrolik Elleçleme Makinası. 8 tekerlekli şasiden ve 4 adet sabitleme ayağından oluşan, 160kW gücünde dizel motorlu, pergel kollu, esas olarak liman, geri dönüşüm tesisleri vb. gibi alanlarda hurda, tomruk vs. gibi malzemeleri gemiden/kasadan/yerden alıp kaldırarak başka bir yere taşıma, aktarma, elleçleme,istifleme işlevi olan ve kendinden hareketli makinedir. Sürücü kabini, sürüş boyunca şasinin önüne mekanik olarak kilitlenir, makinenin faaliyeti esnasında ise yerden 5,6 m yukarıya kaldırılabilir.Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,68426.41.00.90.0004.04.2024-----

TR350000240021.jpg
Plastik tuvalet oturağı, plastik tuvalet kapağı, plastik dışkı kovası ile bunların sabitlendiği krom çelik çerçeveden oluşan kolçaklı ve dört tekerlekli klozet (arka tekerleklerinde fren bulunmaktadır). Eşya, hasta ya da engellinin bulunduğu yere getirilerek bu kişinin tuvalet ihtiyacını gidermeyi sağlar, ayrıca alttaki kovası çıkartılmak suretiyle hastanın ya da engellenin tuvaletin bulunduğu yere götürülmesini sağlayarak tuvalet yükseltici olarak da kullanılır.Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8713 pozisyonu açıklama notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.03.2024 tarihli ve 95203026 sayılı yazıları ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 68713.10.00.00.0001.04.2024-----

TR350000240025.jpg
Fuchs marka, MHL340F model Hidrolik Elleçleme Makinası.8 tekerlekli şasiden ve 4 adet sabitleme ayağından oluşan, 129kW gücünde dizel motorlu, pergel kollu, esas olarak liman, geri dönüşüm tesisleri vb. gibi alanlarda hurda, tomruk vs. gibi malzemeleri gemiden/kasadan/yerden alıp kaldırarak başka bir yere taşıma, aktarma, elleçleme,istifleme işlevi olan ve kendinden hareketli makinedir. Sürücü kabini, sürüş boyunca şasinin önüne mekanik olarak kilitlenir, makinenin faaliyeti esnasında ise yerden 5,6 m yukarıya kaldırılabilir.Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,68426.41.00.90.0004.04.2024-----

TR350000240023.jpg
Fuchs marka, MHL360F model Hidrolik Elleçleme Makinası. 8 tekerlekli şasiden ve 4 adet sabitleme ayağından oluşan, 190kW gücünde dizel motorlu, pergel kollu, esas olarak liman, geri dönüşüm tesisleri vb. gibi alanlarda hurda, tomruk vs. gibi malzemeleri gemiden/kasadan/yerden alıp kaldırarak başka bir yere taşıma, aktarma, elleçleme,istifleme işlevi olan ve kendinden hareketli makinedir. Sürücü kabini, sürüş boyunca şasinin önüne mekanik olarak kilitlenir, makinenin faaliyeti esnasında ise yerden 5,8 m yukarıya kaldırılabilir.Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,68426.41.00.90.0004.04.2024-----

TR160000240019.jpg
LAZER KESİM MAKİNALARIN DA HAVANIN FİLTRE EDİLMESİ GÖREVİNİ YAPAN TOZ EMME MAKİNALARINA AİT FİLTRE KARTUŞUDUR.Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm Notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Notları ve Genel Açıklamalar ve 84.21 Tarife Pozisyonu notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) -3(a) (6)8421.39.25.90.0005.04.2024-----


Yürürlükten Kaldırılanlar

RESIMAçıklamaGerekçeG.T.İ.P.Başlama TarihiBitiş TarihiKaldırılma Sebebi

TR350000180009.jpg
IR İLE İNSAN VARLIĞINI ALGILAYAN SENSOR ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER:-ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER--DİĞERLERİ---BU FASILIN 9 (B) (3 VE 4 ) NOLU NOTUNDA BELİRTİLMİŞ OLANLAR----ÇOK KONPONENTLİ ENTEGRE DEVRELER (MCO LAR)EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE DÜZENLENEN 349/22.02.2018 SAYI/TARİHLİ TEKNİK RAPORA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8542 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.8542.39.11.00.0002.04.201801.04.2024Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR350000180013.jpg
SP ANA İŞLEMCİ ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER:-ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER--İŞLEMCİLER VE KONTROLÖRLER (BELLEKLER, DÖNÜŞTÜRÜCÜLER, MANTIK DEVRELERİ, YÜKSELTEÇLER, SAAT VE ZAMANLAMA DEVRELERİ VEYA DİĞER DEVRELER İLE MÜCEHHEZ OLSUN OLMASIN):---BU FASILIN 9(B) (3 VE 4) NOLU NOTUNDA BELİRTİLMİŞ OLANLAR---- ÇOK KOMPONENTLİ ENTEGRE DEVRELER (MCO LAR)EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE DÜZENLENEN 349/22.02.2018 SAYI/TARİHLİ TEKNİK RAPORA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8542 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.8542.31.11.00.0002.04.201801.04.2024Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR350000180015.jpg
RF IMPEDANCE UYGUNLAŞTIRICI ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER:-ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER--DİĞERLERİ---BU FASILIN 9(B) (3 VE 4) NOLU NOTUNDA BELİRTİLMİŞ OLANLAR---- DİĞERLERİEGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE DÜZENLENEN 349/22.02.2018 SAYI/TARİHLİ TEKNİK RAPORA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8542 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.8542.39.19.00.0002.04.201801.04.2024Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR350000180012.jpg
SENSOR ENTEGRESİ ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER:-ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER--DİĞERLERİ---BU FASILIN 9(B) (3 VE 4) NOLU NOTUNDA BELİRTİLMİŞ OLANLAR---- ÇOK KOMPONENTLİ ENTEGRE DEVRELER (MCO LAR)EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE DÜZENLENEN 349/22.02.2018 SAYI/TARİHLİ TEKNİK RAPORA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8542 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.8542.39.11.00.0002.04.201801.04.2024Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR350000180014.jpg
SENSOR ENTEGRESİ ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER:-ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER--DİĞERLERİ---BU FASILIN 9(B) (3 VE 4) NOLU NOTUNDA BELİRTİLMİŞ OLANLAR---- ÇOK KOMPONENTLİ ENTEGRE DEVRELER (MCO LAR)EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE DÜZENLENEN 349/22.02.2018 SAYI/TARİHLİ TEKNİK RAPORA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8542 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.8542.39.11.00.0002.04.201801.04.2024Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR350000180016.jpg
RF IMPEDANCE UYGUNLAŞTIRICI ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER:-ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER--DİĞERLERİ---BU FASILIN 9(B) (3 VE 4) NOLU NOTUNDA BELİRTİLMİŞ OLANLAR---- DİĞERLERİEGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE DÜZENLENEN 349/22.02.2018 SAYI/TARİHLİ TEKNİK RAPORA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8542 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.8542.39.19.00.0002.04.201801.04.2024Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR350000180017.jpg
SENSOR ENTEGRESİ ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER:-ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER--DİĞERLERİ---BU FASILIN 9(B) (3 VE 4) NOLU NOTUNDA BELİRTİLMİŞ OLANLAR---- ÇOK KOMPONENTLİ ENTEGRE DEVRELER (MCO LAR)EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE DÜZENLENEN 349/22.02.2018 SAYI/TARİHLİ TEKNİK RAPORA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8542 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.8542.39.11.00.0002.04.201801.04.2024Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR350000180010.jpg
SENSOR ENTEGRESİ ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER:-ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER--DİĞERLERİ---BU FASILIN 9(B) (3 VE 4) NOLU NOTUNDA BELİRTİLMİŞ OLANLAR---- ÇOK KOMPONENTLİ ENTEGRE DEVRELER (MCO LAR)EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE DÜZENLENEN 349/22.02.2018 SAYI/TARİHLİ TEKNİK RAPORA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8542 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.8542.39.11.00.0002.04.201801.04.2024Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR350000180011.jpg
SENSOR ENTEGRESİ ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER:-ELEKTRONİK ENTEGRE DEVRELER--DİĞERLERİ---BU FASILIN 9(B) (3 VE 4) NOLU NOTUNDA BELİRTİLMİŞ OLANLAR---- ÇOK KOMPONENTLİ ENTEGRE DEVRELER (MCO LAR)EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE DÜZENLENEN 349/22.02.2018 SAYI/TARİHLİ TEKNİK RAPORA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8542 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.8542.39.11.00.0002.04.201801.04.2024Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin