Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

2021 Yılı İthalat Rejimi tüm detay ve bağlantılarıyla beraber web sitemizde abonelerimizin hizmetine sunulmuştur.

Detaylar için tıklayınız

Sevdiklerinizle hep birlikte olacağınız sağlık dolu nice mutlu yıllar dileriz, Mevzuat.Net


Son Dakika Haberler

28.01.2021Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Uygunluk belgesi başvurusu - EVİS)

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT) , ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esaslar; YYT lere ilişkin Uygunluk belgesi başvurusunun; EVİS (Tarım ve Orman Bakanlığı Elektronik Veri İşleme Sistemi) üzerinden yapılması hk.Devamı >>

28.01.2021Çin,Tayvan, G.Kore, Malezya, Tayland menşeli sentetik filamentten mensucat ithalatında dampinge karşı verginin devamı

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli sentetik filamentten mensucatın ithalatında dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.Devamı >>

28.01.202128 Ocak 2021 Tarihli, 31378 Sayılı Resmi Gazete

28.01.2021 Tarihli, 31378 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.01.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

27.01.2021Dernekler Ortak Duyurusu / Beyannamede Fark Vergiler İçin Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 27.01.2021 tarihli 609738063 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne "Beyannamede Fark Vergiler İçin Gümrük Kanununun 241 inci Maddesinin Uygulanması Hk" konulu talebimiz iletilmiştir.

Kaynak:.igmd.org.trDevamı >>

27.01.2021Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) GÜNCELLENDİ (25/01/2021).

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 ncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları hakkında GenelgeDevamı >>

27.01.2021Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin, Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller, Servisin sorumlulukları başlıklı maddeleri ve Ek-9 unda değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

27.01.202127 Ocak 2021 Tarihli, 31377 Sayılı Resmi Gazete

27.01.2021 Tarihli, 31377 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.01.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

26.01.2021Geçici İhracatın Dönüşü ve Geri Gelen Eşyada Kültür Fonu Hk (T.C. Kültür ve Turizm Bak. Telif Hakları Genel Müdürlüğü)

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğinin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Geçici İhracatın Dönüşü ve Geri Gelen Eşyada Kültür Fonu konulu talepleri ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünün Mali İşler Konulu cevabi yazısı hk.Devamı >>

26.01.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 26/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 26/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

26.01.20218517.70.00.00.00 gtipte yer alan telefon cihazlarına ait olan aksam ve parça gözetim uygulamasında değişiklik

2007/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan, 8517.70.00.00.00 gtipli eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında gözetim uygulanmayacaktır.Devamı >>

26.01.2021Güneş gözlükleri ile gözlük çerçevelerinde gözetim birimi ve değerlerinde değişiklik yapıldı.

2008/8 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında gözlük çerçeveleri ithalatında birim adet üzerinden uygulanmakta olan gözetim uygulaması, brüt kg üzerinden 133 ABD Doları olarak değiştirilmiştir.Devamı >>

26.01.202126 Ocak 2021 Tarihli, 31376 Sayılı Resmi Gazete

26.01.2021 Tarihli, 31376 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.01.2021Elektronik Menşe Şahadetnamesi - Hindistan Hk

Hindistanın tercihli bir düzenlemeye sahip olmadığı ülkelere yönelik menşe şehadetnamelerinin ilgili kuruluşlar tarafından manuel olarak düzenlendiği; ancak bahse konu ülkelere yönelik olarak menşe belgelerinin elektronik olarak düzenlenmesine yönelik bir çalışma içinde olunduğu hk.Devamı >>

25.01.2021Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında Duyuru

25/1/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edecektir.

Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Başkanlığımız sistemlerine yüklenme süresi mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

Kaynak:https://www.gib.gov.tr/ Devamı >>

25.01.2021Venezuela/Gümrük Vergisi ve KDV İstisnası

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda , Venezuela'da 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4412 sayılı Kararname ile gümrük kodu bazında 4.611 adet ürünün ithalatında 30 Nisan 2021 tarihine kadar gümrük vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnası getirildiği belirtilmiştir.

Ürün listeleri aşağıdaki bağlantıda sunulmakta olup, Ek-l'de yer alan 3348 ürünün ithalatında vergi istisnasından yararlanmak için herhangi bir izne ihtiyaç duyulmadığı, EK-2'de yer alan 447 ürün için duruma göre sanayiden sorumlu bakanlıktan 'Otomotiv Sektörü İstisna Sertifikası' veya gümrük ve vergi idaresinden (SENIAT) "Taşıtlar İçin İthal Montaj Malzemesi Rejimi Kapsamında İthalat İzni' alınması gerektiği, EK-3'te yer alan 721 üründe Covid-19 salgınını önleme kapsamında sadece kamu otoritelerince yapılan ithalatta vergi istisnası bulunduğu, Ek-4'te yer alan 95 üründe ise ekonomi, maliye ve dış ticaretten sorumlu bakanlığın fayda-maliyet analizi sonucunda belirleyeceği raporlara uygun olarak açılan 'Tarife Kotası Rejimi Çerçevesinde İstisna Sertifikası' kapsamında belirlenen tam veya kısmi istisna uygulanacağı ifade edilmektedir.

Kaynak: www.egebirlik.org.trDevamı >>

25.01.2021Küşat İşlemleri Hakkında

Bilindiği üzere; Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nde küşat dilekçesine yolluk ücreti talep edilmekte idi.

Yönetim Kurulumuzun, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde AHL ve İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde Küşat dilekçesine yolluk ücreti talep edilmeyeceği bilgisi alınmıştır.

Konuya ilişkin gösterdiği hassasiyetten ötürü Bölge Müdürlüğümüze Camiamız adına teşekkür ederiz.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

KAYNAK: igmd.org.tr Devamı >>

25.01.2021Çin'in Bazı Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde İthalat Vergilerini Düşürmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, aralarında bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinin de bulunduğu toplam 883 tarife satırında yer alan belirli ithal mal ve malzemelere yönelik tarife oranlarını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere azalttığı veya sıfırladığı, 484 tarife satırında ise tarifelerin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren azaltılmasına karar verdiği bildirilmektedir.

Kaynak: itkib.org.trDevamı >>

25.01.2021İdari para cezalarında ödeme süresi geçmemiş olanların kesinleşmiş alacak olması halinde 7256 kapsamında yapılandırma hk

31.08.2020 tarihinden önce doğduğu durumlarda; gümrük vergilerinin, gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları, 5326 sayılı Kanunun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezaları ve eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarında ödeme süresi geçmemiş olanların kesinleşmiş alacak olması halinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabileceği hk.Devamı >>

Ücretsiz SonDakika Programı

Türkiye' nin dış ticareti ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri en kısa ve hızlı yoldan sizlere ulaştırır. Sondakika Programı ücretsizdir.

Sondakika Nedir? Sondakika Yükle

Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi ile gümrük vergisi hesaplamak artık çok kolay.

Detaylar için tıklayınız

İngilizce Tercümeler %50 İndirimli

İthalat Tebliğleri ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri (Standardizasyon Tebliğleri) İngilizce Tercümeleri Mevzuat.Net abonelerine %50 İNDİRİM.

Detaylar için tıklayınız

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir. Sistemi İnternet üzerinden on-line olarak kullanabileceğiniz gibi, eğer dilerseniz kendi bilgisayarınıza kurarak da kullanabilirsiniz.


Sistemimizde ne tür bilgileri kolayca öğrenebileceğinizin canlı bir örneği olarak yukarı bölümdeki Gümrük Tarife Detayı Göster bölümüne geçerli bir Gümrük Tarife Numarası (g.t.i.p.) yazıp ve ardından bir ülke seçip, Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basabilirsiniz. 
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemem, hangi izinleri almam, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin