19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

25.05.2022Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin, Elektronik ürün senedinin düzenlenmesi ve iptali başlıklı 5 inci maddesinde, Elektronik kayıt kuruluşunun görev ve yetkileri başlıklı 7 nci maddesinde ve Sır saklama yükümlülüğü başlıklı 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır ve 7 nci maddesine fıkra eklenmiştir.Devamı >>

25.05.2022Gümrük Yönetmeliğine, 25.05.2022 tarihli Yönetmelik ile yapılan değişikliklerin madde bazında KARŞILAŞTIRILMASI

07.10.2010 tarihli Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde, 25.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikleri, madde bazında aynı sayfada karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle;

- Gümrük işlemleri bitirilen ve çıkış onayı verilen eşya, sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilecek;
- İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilecek;
- Gümrük idareleri, dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla kabul edebilecek; basitleştirilmiş usule göre verilen beyanı takiben yedi iş günü içerisinde tamamlayıcı beyan verilecek;
- Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya, yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilecek;
- Antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verilecek;
- Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması gerekecek;
- Gümrük Laboratuvarlarındaki yapılan tahlillerin ücretleri artırıldı;
- İkinci tahlil ücreti numune başına 650 TL den 885 TL ye çıkarıldı.Devamı >>

25.05.202225 Mayıs 2022 Tarihli, 31846 Sayılı Resmi Gazete

25.05.2022 Tarihli, 31846 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.05.2022Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Gümrük işlemleri bitirilen ve çıkış onayı verilen eşya, sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilecek; İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilecek; Gümrük idareleri, dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla kabul edebilecek; basitleştirilmiş usule göre verilen beyanı takiben yedi iş günü içerisinde tamamlayıcı beyan verilecek; Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya, yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilecek; Antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verilecek; Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması gerekecek; Gümrük Laboratuvarlarındaki yapılan tahlillerin ücretleri artırıldı; İkinci tahlil ücreti numune başına 650 TL den 885 TL ye çıkarıldı.Devamı >>

24.05.2022Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri konulu 2021/12 sayılı Genelgede DEĞİŞİKLİK(23.05.2022)


2021/12 sayılı Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri konulu Genelgede yapılan değişiklik ile; 4. SURİYE'YE İHRACINDA VE/VEYA SURİYE'YE TRANSİTİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ kapsamında yer alan, Kullanılmış Lastik, Çay ve Şeker liste kapsamından çıkartılarak, aynı GENELGENİN 3. SURİYE'YE İHRACI VE/VEYA SURİYE'YE TRANSİTİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMESİ İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ'ne EKLENMİŞTİR.

23.05.2022 tarihinde 3 sayılı LİSTEYE eklenen sıralar:

9 - Kullanılmış Lastik* (İhracat ve Transit)

10 - Çay**(0902 ve 0903 tarife pozisyonu) (Transit)

11 - Şeker** (1701 ve 1702 tarife pozisyonu) (Transit)

* 2021/12 sayılı Genelge kapsamında başvuruların doğrudan Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılması ve kullanılmış motorlu kara taşıtlarının on yaşından büyük olması gerekmektedir.

** İnsani yardım faaliyetleri hariç olmak üzere söz konusu eşyaya ilişkin başvuruların 2021/12 sayılı Genelge kapsamında doğrudan Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/duyurular/suriyede-guvenlik-altina-alinan-bolgelerle-yapilacak-ticarette-gumruk-hizmetine
Devamı >>

24.05.2022Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (İthal hayvanların kaydı, İhraç hayvanların kaydı, Kesimhane dışında acil kesim, İthal edilerek veri tabanına kayıt edilen sığır cinsi hayvanlar için hayvan pasaportu, kontrollere tabi tutularak ithal edilen sığır cinsi hayvanların bireysel tanımlama numarası ile veri tabanına kaydedilmesi...).Devamı >>

24.05.2022Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (İthal hayvanların kaydı, İhraç hayvanların kaydı, İthal edilen koyun veya keçi türü hayvanların tanımlama numarası, Kesimhane dışında acil veya kurban için kesim...).Devamı >>

24.05.202224 Mayıs 2022 Tarihli, 31845 Sayılı Resmi Gazete

24.05.2022 Tarihli, 31845 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.05.2022Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün Fren balataları ithalat denetimleri ile ilgili yazısı

2022 yılı öncesinde sipariş edilen ve konşimento belgesi düzenlenen fren balatalarına yönelik ithalat denetimleri hk.Devamı >>

23.05.2022İGMD - Katma Değer Vergisi Ödenmiş Ardiye Giderlerinin İthalatta ÖTV Matrahına Dahil Edilmesi Hakkında

İGM Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 20.05.2022 tarih, 2022/2549-BU sayı ve "Katma Değer Vergisi Ödenmiş Ardiye Giderlerinin İthalatta ÖTV Matrahına Dahil Edilmesi" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: https://www.igmd.org.tr/katma-deger-vergisi-odenmis-ardiye-giderlerinin-ithalatta-otv-matrahina-dahil-edilmesi-hakkinda20052022-155530_haberiDevamı >>

23.05.202223 Mayıs 2022 Tarihli, 31844 Sayılı Resmi Gazete

23.05.2022 Tarihli, 31844 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.05.202222 Mayıs 2022 Tarihli, 31843 Sayılı Resmi Gazete

22.05.2022 Tarihli, 31843 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

21.05.202221 Mayıs 2022 Tarihli, 31842 Sayılı Resmi Gazete

21.05.2022 Tarihli, 31842 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.05.2022Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

20.05.202220 Mayıs 2022 Tarihli, 31841 Sayılı Resmi Gazete

20.05.2022 Tarihli, 31841 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.05.2022Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler

Türkiyede ikamet eden yabancılar ile Türkiyede faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak gerçekleştirecekleri bilgi edinme başvurularında, karşılıklılık ilkesi kapsamında bulunan ülkeler hk.Devamı >>

19.05.202219 Mayıs 2022 Tarihli, 31840 Sayılı Resmi Gazete

19.05.2022 Tarihli, 31840 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

18.05.2022Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi hk. YAZI

E-Devlet platformu üzerinden geriye dönük ceza sorgulaması hkDevamı >>

18.05.2022İTKİB - İhracat Bedellerinin Tasarrufu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'ne 03.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Ek-1'inci madde eklenmiş ve bu madde ile "İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %25'inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması" zorunluluğu getirilmiş, sonrasında ilgili düzenleme "Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir." şeklinde değiştirilerek 18.04.2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı ve Meclislerince ilgili kurum ve kuruluşlar ile temasa geçilerek düzenlemenin ihracatçı firmalarımız üzerindeki olası yansımaları paylaşılmış olup, Ticaret Bakanlığından alınan yazıda bahse konu maddenin ihracatçı firmalarımızın işlem ve faaliyetlerinde meydana getirdiği etkilerin analiz edilebilmesi ve bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yeniden girişimde bulunulabilmesini teminen detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ihracat bedellerinin %40'ının TCMB’ye satılması zorunluluğunun ihracatçı firmalarımıza finansman bakımından etkilerinin ekte yer alan sorun bildirim formuyla birlikte 23.05.2022 Pazartesi saat 12:00’ye kadar konfeksiyonarge@itkib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek: Sorun Bildirim Formu

Kaynak: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2022-5312.htmlDevamı >>

18.05.202218 Mayıs 2022 Tarihli, 31839 Sayılı Resmi Gazete

18.05.2022 Tarihli, 31839 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.


  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin