Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Son Dakika Haberler

28.11.2020Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. (Hayvan pasaportu, Hayvan sağlık zabıtası komisyonu, Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve müracaat, Sığır cinsi hayvanlarda tanımlama döneminin bir yıla kadar uzatılması için izin verilmesi, Sığır cinsi hayvanların tanımlanmasında işletmelere izin verme koşulları, Bir yıla kadar sığır cinsi hayvanların tanımlanması koşulları, Bir yıla kadar tanımlanan sığır cinsi hayvanların veri tabanına kaydı, Düşen veya kayıp olan kulak küpeleri, Hayvan pasaportu ve sığır cinsi hayvanların yer değiştirmesi, Kurban bayramı nedeniyle kesim, İşletme kayıt defteri/formu ve düzenlenmesi, İşletme kayıt defteri/formunun kaybolması, çalınması veya imha edilmesi, İşletmelerin tescili, Bildirim)Devamı >>

28.11.2020Yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.Devamı >>

28.11.2020Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.(Nakil belgesi, Hayvan sağlık zabıtası komisyonu, Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve müracaat, Düşen veya kayıp kulak küpeleri, Nakil belgesi ile koyun ve keçi türü hayvanların yer değiştirmesi, İşletme kayıt defteri/formu, İşletme kayıt defteri/formu ve nakil belgelerinin kaybolması, çalınması veya imha edilmesi, İşletmelerin tescili, Bildirim)Devamı >>

28.11.2020Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) için 2021 Yılı İhraç Kotası

Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) ihraç etmek isteyenler için 2021 yılı ihraç kotası belirlenmiştir.Devamı >>

28.11.202028 Kasım 2020 Tarihli, 31318 Sayılı Resmi Gazete

28.11.2020 Tarihli, 31318 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.11.20202018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 27/11/2020 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 27/11/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

27.11.2020Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar hk.Devamı >>

27.11.20207256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar hk.Devamı >>

27.11.202027 Kasım 2020 Tarihli, 31317 Sayılı Resmi Gazete

27.11.2020 Tarihli, 31317 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.11.2020Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol...)Devamı >>

26.11.2020Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; yatırım projelerini değerlendirmek üzere yılda en az 4 sefer toplanan Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi, artık ihtiyaç halinde toplanacak. Devamı >>

26.11.2020Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hk Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri hakkında KararDevamı >>

26.11.202026 Kasım 2020 Tarihli, 31316 Sayılı Resmi Gazete

26.11.2020 Tarihli, 31316 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.11.2020Ticaret Bakanlığı Duyurusu - BREXIT

Birleşik Krallık’ta (BK) 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında, İngiltere AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit süreci başlamıştır.

AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri 14 Kasım 2018 tarihinde neticelenmiş ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varılmış olup, Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir.

Brexit tarihi sonrasında BK’nın AB’den ayrılması ile, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen ‘Geçiş Dönemi’ başlamıştır. Bu süre boyunca Birleşik Krallık, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele görecek, böylelikle aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacaktır.

Geçiş Dönemi boyunca, AB ve BK arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilmektedir. Söz konusu müzakerelere paralel olarak ülkemizle BK arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde STA müzakere edilmektedir. (KAYNAK: Ticaret Bakanlığı)

Brexit senaryoları kapsamında ticarette tabi olunacak gümrük vergisi ve gümrük düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Brexit senaryoları kapsamında ticarette tabi olunacak olası teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Brexit senaryoları kapsamında ticarette tabi olunacak olası sektörel teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.(KAYNAK: Ticaret Bakanlığı)Devamı >>

25.11.2020Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine göre uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası hk.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine göre uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının gümrük idaresi tarafından tespit edilmesi halinde yapılacak işlemler hk.Devamı >>

25.11.2020Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine Dair Yönetmelikte Değişiklik

Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ...Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir.... şeklindeki birinci fıkrasının yürürlük tarihi 20.09.2022 tarihine uzatılarak iki yıl daha ertelendi.Devamı >>

25.11.20201512.11.91 gtip li ham ayçiçeği tohumu yağı ithalatında gümrük vergisi indirildi; Toplu Konut Fonu uygulaması getirildi.

95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 13. ve 15. FASILLAR başlıklı tabloda bulunan 1512.11.91.00.00 gtip li ham ayçiçeği tohumu yağı ithalatında gümrük vergisi %3 e indirildi; 30 Haziran 2021 tarihine kadar gümrük vergisi oranı ile birlikte 6 EUR/100 kg/net, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de 28 EUR/100 kg/net Toplu Konut Fonu uygulaması getirildi (Kosova Hariç).Devamı >>

25.11.202025 Kasım 2020 Tarihli, 31315 Sayılı Resmi Gazete

25.11.2020 Tarihli, 31315 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.11.2020Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun Elektronik Ortamda Sunulması - Avukatlara Şifre Verilmesi hk.

Gümrük Kanununun 211 ila 214 üncü madde hükümlerine göre yapılacak geri verme veya kaldırma başvurulan için Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden elektronik ortamda sunulmaya başlanılması üzerine, avukatlara söz konusu sistem üzerinden işlem yapmalarını teminen BİLGE şifresi sağlandığı hk.Devamı >>

24.11.202024 Kasım 2020 Tarihli, 31314 Sayılı Resmi Gazete

24.11.2020 Tarihli, 31314 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

Ücretsiz SonDakika Programı

Türkiye' nin dış ticareti ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri en kısa ve hızlı yoldan sizlere ulaştırır. Sondakika Programı ücretsizdir.

Sondakika Nedir? Sondakika Yükle

Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi ile gümrük vergisi hesaplamak artık çok kolay.

Detaylar için tıklayınız

İngilizce Tercümeler %50 İndirimli

İthalat Tebliğleri ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri (Standardizasyon Tebliğleri) İngilizce Tercümeleri Mevzuat.Net abonelerine %50 İNDİRİM.

Detaylar için tıklayınız

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir. Sistemi İnternet üzerinden on-line olarak kullanabileceğiniz gibi, eğer dilerseniz kendi bilgisayarınıza kurarak da kullanabilirsiniz.


Sistemimizde ne tür bilgileri kolayca öğrenebileceğinizin canlı bir örneği olarak yukarı bölümdeki Gümrük Tarife Detayı Göster bölümüne geçerli bir Gümrük Tarife Numarası (g.t.i.p.) yazıp ve ardından bir ülke seçip, Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basabilirsiniz. 
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemem, hangi izinleri almam, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin