Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

14.06.20217326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Kamu alacaklarını yeniden yapılandırma usul ve esasları)

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar hk.Devamı >>

14.06.202114 Haziran 2021 Tarihli, 31511 Sayılı Resmi Gazete

14.06.2021 Tarihli, 31511 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

13.06.2021Çerezlik olmayan ayçekirdeği ve ayçiçek yağında vergi değişikliği

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede 12. FASIL başlıklı tablo altında sınıflandırılan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip leri altındaki çerezlik olmayan ayçekirdeğinde gümrük vergisi sıfırlandı;13. ve 15. FASILLAR başlıklı tablo altında sınıflandırılan 1512.11.91.00.00 ayçiçek yağında gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak değiştirildi (Kosova için 0).Devamı >>

13.06.202113 Haziran 2021 Tarihli, 31510 Sayılı Resmi Gazete

13.06.2021 Tarihli, 31510 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

12.06.20213824.99.96.90.68 GTİP Numaralı Eşyaya ÖTV Uygulanması Hakkında

İGMD nin Gelir İdaresi Başkanlığı’na muhatap 04.04.2018 tarih, 2018/1579-EA sayı ve 20.05.2021 tarih, 2021/1924-BU sayılı “3824.99.96.90.68 GTİP Numaralı Eşyaya ÖTV Uygulanması” konulu yazıları ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

12.06.2021Yeni Tahsilat Programı Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “Yeni Tahsilat Programı” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak:igmd.org.trDevamı >>

12.06.202112 Haziran 2021 Tarihli, 31509 Sayılı Resmi Gazete

12.06.2021 Tarihli, 31509 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

11.06.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

11.06.2021Filistin, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alınmıştır.

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (26/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer).Devamı >>

11.06.2021Filistin, İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamından çıkarıldı

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının 20 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II Yönetmelik kapsamından çıkarılmış; Elektronik sistem üzerinden EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri için EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı Gözlemler kutusuna yazılacak Arapça ibare yürürlükten kaldırılmıştır.Devamı >>

11.06.20210602 gtipli canlı bitkiler ve 0603 gtipli kesme çiçek ve tomurcukları ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetime tabidir

0602 gtip li canlı bitkiler ve 0603 gtip li çiçeklerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2019/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek. İthal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda yükümlülerden İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (EK 2-C) talep edilebilecek; ayrıca beyanname kapsamı brüt 5 kg veya daha az miktarda ithalata tanınan Kayıt Belgesinden muafiyet kaldırıldı.Devamı >>

11.06.2021Fasıl 3, 1604,1605 pozisyonlarında yer alan su ürünleri ithalatı kayda alınmak suretiyle gözetim uygulamasına tabidir.

Fasıl 3, 1604 ve 1605 pozisyonlarında yer alan Su ürünleri ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2013/9 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek; İthal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda yükümlülerden İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (EK 2-C) talep edilebilecek.Devamı >>

11.06.202111 Haziran 2021 Tarihli, 31508 Sayılı Resmi Gazete

11.06.2021 Tarihli, 31508 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

10.06.2021İGMD - İthalat Denetimine Tabi Eşyanın Transit Ticareti Hakkında

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 09.06.2021 tarih, 2021/2142-BU sayı ve “İthalat Denetimine Tabi Eşyanın Transit Ticareti” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: www.igmd.org.trDevamı >>

10.06.2021İGMD - Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları, Kendilerine ve Firmalarına Kesilen Cezalar Hakkında

Derneğimizin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne muhatap 09.06.2021 tarih, 2021/2141-BU sayı ve “Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları, Kendilerine ve Firmalarına Kesilen Cezalar” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

10.06.202110 Haziran 2021 Tarihli, 31507 Sayılı Resmi Gazete

10.06.2021 Tarihli, 31507 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

09.06.2021Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (Gübrelerin üretimi, ithalatı, ihracatı...)

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasa denetimi ve gözetimine ilişkin işlemler ile bu ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, alım ve satımıyla uğraşan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili hususlar hk.Devamı >>

09.06.2021Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hk Yönetmelik (Zirai mücadele alet ve makineleri imalatı, ithalatı, piyasaya arzı...)

Zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi hk.Devamı >>

09.06.2021Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması(vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri..)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa göre, vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılabilecek.Devamı >>

09.06.202109 Haziran 2021 Tarihli, 31506 Sayılı Resmi Gazete

09.06.2021 Tarihli, 31506 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin