cumhuriyet bayramı

Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

27.05.2023Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. (Tanımlar, Ruhsat başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler, Başvurunun usulden reddi, Ruhsatlandırma süreçlerinde önceliklendirme, Ruhsatın askıya alınması...)Devamı >>

27.05.202327 Mayıs 2023 Tarihli, 32203 Sayılı Resmi Gazete

27.05.2023 Tarihli, 32203 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.05.20235607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/2 maddesinin Uygulanması

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.05.2023 tarihli ve 00085719868 sayılı ‘’ 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/2 maddesinin Uygulanması ’’ konulu yazı ekte sunulmuş olup, Genel Müdürlük tarafından konunun daha ayrıntılı değerlendirilmesi için yapılacak olan çalışmaya katkı sağlamak isteyen üyelerimizin somut örneklerini (iddianame, takipsizlik kararı, beraat kararı vb.) 09.06.2023 tarihi mesai bitimine kadar Derneğimizin info@agm.org.tr mail adresine bildirmelerini rica ederiz.

Kaynak: https://agm.org.tr/2023/05/26/5607-sayili-kacakcilikla-mucadele-kanununun-3-2-maddesinin-uygulanmasi/

Devamı >>

26.05.2023Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları hk.

Bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) mevzuatı uyarınca önce ithalat şartı bulunan tarım ürünlerinin anılan rejim kapsamındaki ihracatında; İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alanların kayıt aşamasında, söz konusu listede yer almayanların ise açılan gümrük beyannamelerinin birlik onayı aşamasında ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda kayıt/birlik onayı verilmemesi Ticaret Bakanlığımızca talimatlandırılmıştı.

Konuyla ilgili, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, İhracat: 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nde yapılan değişiklikler ile 09/05/2023 tarihinden sonra düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) 'nde geçerli olmak üzere; buğday ve mısır ürünlerine ilişkin önce ithalat şartının (organik kırık mısır ihracatı öngörülen DİİB'ler hariç) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu değişiklikler kapsamında makarna, un, bulgur, buğday irmiği, aşurelik buğday, noodle, şehriye, nişasta, nişasta bazlı şeker, yetiştiricilik faaliyeti kapsamındaki ürünler, balık ve hayvan yemleri ve organik kırık mısır ihracatı karşılığında buğday ve mısır ithalatı öngören ve 09/05/2023 tarihinden sonra düzenlenen DİİB'lerde ithalat/ihracat gerçekleşmelerine ilişkin kayıt/birlik onayı aşamasında kontrol gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunmadığı bildirilmiştir.Devamı >>

26.05.2023Bulgaristan Otoyol Kullanım Ücretleri Hk.


Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla Bulgaristan'da 3,5 ton üzerindeki ağır kamyonlar ve otobüsler için TOLL sistemi uygulanmaya başlandığı ve geçen sürede sistemden kaynaklanan sorunlar hakkında şikâyetler geldiği belirtilmektedir.

İfade edilen şikayetler genel olarak,

• Aracın üzerinde On-board Unit (OBU) olmasına rağmen kameranın okumaması, OBU'dan o anda sinyal alınamaması veya kapalı olması gibi gerekçelerle ceza düzenlendiği,

• Sınır kapılarında yer alan makinelerden alınan güzergah kartlarında özellikle Slovak,Çek ve Yunan alfabelerinde yer alan bazı harflerin Latin alfabesindeki harflerle karıştırılması sonucu plakanın yanlış yazılması ancak basılı güzergah kartında bu yanlışlığın görülmemesi sebebiyle ihlale düşülmesi konularında yoğunlaştığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konuyla ilgili Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ve Yol Altyapı Ajansı nezdindeki girişimler sonucunda Bulgaristan Karayolları Kanununda değişiklikler yapılmış ve yapılan değişiklikler 10.02.2023 tarihli 14 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı vurgulanmaktadır.

Anılan yazıda, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklikler kapsamında hâlihazırda geçerli bir sözleşme kapsamında aracın üzerinde çalışır halde bir OBU bulunması ancak farklı sebeplerle sistem ile OBU arasında bağlantı sağlanamaması veya bir güzergâh kartı bulunmasına rağmen güzergâh kartının hatalı bilgiler içermesi durumlarının özünde bir kötü niyet taşımadığının değerlendirildiği ve bu kapsamda araç sahibine veya sürücüsüne geçiş ücretini ödemesi veya açıklamada bulunması için belirli bir süre tanındığı anlaşıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu değişikliklerin mevcut hali ile 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere ilişkin karşılaştırma tablosuna ekten ulaşılabilmektedir.

Ek: Tablo

Kaynak: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2023-5761.html Devamı >>

26.05.2023Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Emisyonların AB ETS’ye Dahil Edilmesi Hk.


Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) gelen bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından, Avrupa İklim Kanunu'nda belirlenen Birlik hedeflerine ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması amacıyla deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, “Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemine Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazı Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını sağlamak için Tüzük yayımlamıştır.

Bu kapsamda, 400 brüt tonaj ve 5.000 brüt tonaj arasındaki offshore gemilerinin, genel kargo gemilerinin ve ticari amaçlarla kargo taşımacılığı sırasında son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferleri, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferlerde serbest bıraktıkları sera gazı emisyonlarının da Tüzük kapsamında olacağı belirtilmektedir.

Konu ile ilgili düzenlemeye yönelik AB Resmi Gazete metnine ekten ulaşılabilmektedir.

Ek: AB Resmî Gazete Metni (10 sayfa)

Kaynak: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2023-5762.html Devamı >>

26.05.2023Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır. (Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Satış merkezi başvuru esasları, Bilimsel ve eğitsel faaliyetler, Satış ve satış sonrası eğitimler, Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu, Garanti belgesi süresi, Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler, Sağlık hizmet sunucusunun cihazın garanti belgesi kapsamındaki hakları, Yükümlülükler, İdarî yaptırımlar, Satış merkezi faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, Piyasa gözetimi ve denetimi, uyarı sistemi, kayıt ve bilgi yönetim sistemi, İstisnaî hükümler, Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı, Satış Merkezleri Haricinde Satışı Yapılabilecek Cihaz Listesi)Devamı >>

26.05.2023Alacakların başvuru, bildirim ve beyan süreleri ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar, bu başvuru bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.Devamı >>

26.05.202326 Mayıs 2023 Tarihli, 32202 Sayılı Resmi Gazete

26.05.2023 Tarihli, 32202 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.05.2023GİB - 7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi Yayınlandı


7440 sayılı Kanunla deprem bölgesine yönelik olarak yapılan vergi düzenlemeleri hakkında 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde;

Depremden etkilenen hizmet erbabına yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları,
Deprem sebebiyle vefat edenlerin mirasçılarına ve yakınlarına sağlanan avantajlar,
Binalara ilişkin terkin edilecek amme alacakları,
Taşıtlara ilişkin terkin edilecek amme alacakları ile sağlanan diğer kolaylıklar,
gibi açıklamalar yer almaktadır.

Konuya ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:
Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7440 sayılı Kanun Mikro Sitesinden,
Başkanlığımızın doğrulanmış Sosyal Medya Hesaplarından,
Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,
gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Asistanından - ,
ulaşabilirsiniz.

7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.Devamı >>

25.05.2023Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

25.05.2023Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar hk.Devamı >>

25.05.2023Prefabrik Yapı İhracatı Yasağı'nın Kaldırılması

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan elektronik bir iletide, malumları olduğu üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklandığı edilmektedir. Söz konusu yasak ile ilgili Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmeye istinaden prefabrik yapı ihracatı yasağının resen kalktığı bilgisinin teyit edildiği belirtilmektedir. (KAYNAK: GAİB)Devamı >>

25.05.202325 Mayıs 2023 Tarihli, 32201 Sayılı Resmi Gazete

25.05.2023 Tarihli, 32201 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.05.2023Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

24.05.2023TAREKS’te E-Devlet Şifresi Kullanımı Devrede24 Mayıs 2023

Bilindiği üzere, piyasaya güvenli ürünlerin sunulmasını teminen ithal sanayi ürünleri ithalat aşamasında, Türk malı imajının yurt dışında korunmasını teminen de bazı tarım ürünleri ihracat aşamasında, TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden sırasıyla ürün güvenliği ve ticari kalite denetimlerine tabi tutulmaktadır.

Mevcut durumda sisteme giriş ve başvuru işlemleri elektronik imza ile sağlanmaktadır. Bakanlığımız tarafından yapılan güncelleme ile, ihracatçı ve ithalatçılarımızın başvurularını daha kolay ve alternatif bir yolla yapabilmelerini teminen, TAREKS’e girişte ve başvuru işlemlerinde e-devlet şifresinin kullanımı devreye alınmıştır.

Kullanıcılar bundan böyle TAREKS’e e-devlet şifreleri ile bir kez giriş yaptıktan sonra sistem içerisinde yaptıkları onay işlemlerinde tekrar şifre girmeye veya elektronik imza kullanmaya gerek duymayacaklardır.

Böylece, kullanıcılar elektronik imzaya ilave olarak istedikleri internet tarayıcısından e-devlet şifreleri ile TAREKS’e kolaylıkla giriş yapabilecek ve işlemlerini daha hızlı tamamlayabilecektir.Devamı >>

24.05.2023Japonya - Bitki Sağlık Sertifikası Uygulama Değişikliği Hk.

Kargo yoluyla Japonya ya ihraç edilmek istenen belirli ürünlere 5 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Bitki Sağlık Sertifikası eşlik etme zorunluluğu getirildiği hkDevamı >>

24.05.20232023 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün “2023 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: https://files.igmd.org.tr/doc/12042023-120951_doc00415820230412121900pdf.pdfDevamı >>

24.05.202324 Mayıs 2023 Tarihli, 32200 Sayılı Resmi Gazete

24.05.2023 Tarihli, 32200 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.05.2023Cezayir’de Otomotiv Distribütörleri Ve Üreticilerinin Yapacağı İthalatta Ticaret Bakanlığı'nın İzni Aranmayacak

Cezayir Sanayi Bakanlığı’nın genelgesine göre; Cezayir’de yetkili otomotiv distribütörleri ve üreticilerinin yapacağı ithalat, Cezayir’de son bir yıldır uygulanmakta olan ve olduğu gibi tekrar satışa sunulacak hammadde, ara mamul veya nihai ürünlerin ithalatında şart koşulan Ticaret Bakanlığı (ALGEX) izninden muaf tutulacak. Bu ithalatlar için Sanayi Bakanlığı'ndan alınan izinler yeterli olacak.

Kaynak: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/19064/Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.


  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin