Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

29.07.2021İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB - İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİ

Peşin döviz başlıklı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(15) İhracat işlemlerinde ihracata ait peşin ödemenin çek ile yapılabilmesi bu Genelgenin 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uyulması şartıyla mümkündür. Çekle yapılan peşin ödemelerde, ilgisine göre bu madde hükümleri kıyasen uygulanır. Devamı >>

29.07.2021Gürcistan, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alınmıştır.

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (29/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer).Devamı >>

29.07.2021İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hk. Ynt Yürürlükten kaldırıldı

19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.Devamı >>

29.07.202129 Temmuz 2021 Tarihli, 31552 Sayılı Resmi Gazete

29.07.2021 Tarihli, 31552 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

28.07.2021YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hk

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar HkDevamı >>

28.07.2021Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri Tebliğinde Değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-1 Veteriner kontrolüne tabi ürünlerin işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idarelerinin listesinin 2 nolu dipnotundaki ...transit ibaresi..., ...ülkeye giriş... olarak değiştirilmesiyle, Kars Gümrük Müdürlüğü Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar demiryolu ile gelen veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye giriş işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkili olacak; Ek-3 Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde yetkili gümrüklere Hopa Gümrük Müdürlüğü eklendi.Devamı >>

28.07.2021Turizmi Teşvik Kanunu, Harçlar Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik

Turizmi Teşvik Kanunu (Deniz turizmi araçlarının Türkiye'de kalış süresi ve kabotaj hakları, Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ve niteliği, Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi ve diğer işlemler, Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği...), Harçlar Kanunu (Yatlara verilen izin belgesi harçları) ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.Devamı >>

28.07.20214458 Gümrük Kanununun Geri Verme Hükümlerinde ve Diğer Bazı Kanun ve KHK da Değişiklik

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...)Devamı >>

28.07.202128 Temmuz 2021 Tarihli, 31551 Sayılı Resmi Gazete

28.07.2021 Tarihli, 31551 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.07.2021Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Veri Giriş Salonunun mesai bitimi sonrasında da açık bırakılması hk. YAZI.

Altaş Ambarlı Liman Tesisleri içerisinde hizmet veren Veri Giriş Salonunun mesai bitimi sonrasında da açık bırakılarak işlemlerin devamlılığı sağlanması hk.Devamı >>

27.07.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 27/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 27/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

27.07.202127 Temmuz 2021 Tarihli, 31550 Sayılı Resmi Gazete

27.07.2021 Tarihli, 31550 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.07.202126 Temmuz 2021 Tarihli, 31549 Sayılı Resmi Gazete

26.07.2021 Tarihli, 31549 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.07.202125 Temmuz 2021 Tarihli, 31548 Sayılı Resmi Gazete

25.07.2021 Tarihli, 31548 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.07.202124 Temmuz 2021 Tarihli, 31547 Sayılı Resmi Gazete

24.07.2021 Tarihli, 31547 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.07.2021İhracatı Kaydı Bağlı Mallarla (4410-4411) İlgili Belgelerin Elektronik Ortama Aktarılması hk.

Bilindiği üzere, 4410 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ile 4411 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar", 04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2021/5 sayılı Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı "İhracı Kayda Bağlı Mallara ilişkin Tebliğ" ekinde yer alan "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilmiş, bu çerçevede söz konusu ürünlerin ihracatına sadece Koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verildiği ilgili kayıtlı duyurumuzla iletilmişti.

Bu defa Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda, söz konusu uygulamanın başvuru sürecinin elektronik ortama aktarıldığı ve 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başvuru evraklarının e-posta ile kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Söz konusu başvurular için aşağıda yer alan süreçlerin izlenmesi gerekmektedir:

1- Beyanname girişinin yapılıp onay masasına gönderilmesi,

2- "GB İzleme”den girişi yapılan beyanname açılarak "4410-4411" sekmesinde aşağıdaki başvuru evraklarının sadece PDF formatında yüklenmesi ve kaydedilmesi,

Başvuru Evrakları:
Ülke-GTİP-Net KG-Ürün adı içeren Talep Dilekçesi
Beyanname Taslağı
İhracat Faturası
Kapasite Raporu
Taahhütname
Ortaklık Yapısını Gösteren Belge (Talep sahibi firma imalatçı değil ise)

3- Onay masasından onaylanan başvuruların beyanname ödeme ekranından takip edilmesi. (KAYNAK: Ege İhracatçı Birlikleri)Devamı >>

19.07.2021İhracatı Kaydı Bağlı Mallarla (4410-4411) İlgili Belgelerin Elektronik Ortama Aktarılması hk.

Bilindiği üzere, 4410 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ile 4411 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar", 04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2021/5 sayılı Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı "İhracı Kayda Bağlı Mallara ilişkin Tebliğ" ekinde yer alan "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilmiş, bu çerçevede söz konusu ürünlerin ihracatına sadece Koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verildiği ilgili kayıtlı duyurumuzla iletilmişti.

Bu defa Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda, söz konusu uygulamanın başvuru sürecinin elektronik ortama aktarıldığı ve 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başvuru evraklarının e-posta ile kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Söz konusu başvurular için aşağıda yer alan süreçlerin izlenmesi gerekmektedir:

1- Beyanname girişinin yapılıp onay masasına gönderilmesi,

2- "GB İzleme”den girişi yapılan beyanname açılarak "4410-4411" sekmesinde aşağıdaki başvuru evraklarının sadece PDF formatında yüklenmesi ve kaydedilmesi,

Başvuru Evrakları:
Ülke-GTİP-Net KG-Ürün adı içeren Talep Dilekçesi
Beyanname Taslağı
İhracat Faturası
Kapasite Raporu
Taahhütname
Ortaklık Yapısını Gösteren Belge (Talep sahibi firma imalatçı değil ise)

3- Onay masasından onaylanan başvuruların beyanname ödeme ekranından takip edilmesi. (KAYNAK: Ege İhracatçı Birlikleri)Devamı >>

19.07.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 17/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 17/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

19.07.202119 Temmuz 2021 Tarihli, 31546 Sayılı Resmi Gazete

19.07.2021 Tarihli, 31546 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.07.202118 Temmuz 2021 Tarihli, 31545 Sayılı Resmi Gazete

18.07.2021 Tarihli, 31545 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin