26.06.2020 tarih, 31167 sayılı Resmi Gazete içeriği

Noİçerik SatırıSayfa No
Yasama Bölümü:
Kanun
7247Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun [Abonelere Özel]1
Yürütme ve İdare Bölümü:
Milletlerarası Andlaşma
-Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti’ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2663)10
Cumhurbaşkanı Kararı
-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 2662)19
Atama Kararları
-Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/307, 308, 309)20
Yönetmelikler
-6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik35
-İçişleri Bakanlığının Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik36
-Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik40
-Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik51
Tebliğler
-2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ53
-Konkordato Gider Avansı Tarifesi73
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/12) [Abonelere Özel]74
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/14) [Abonelere Özel]78
-Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Abonelere Özel]86
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
-Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2018/10424 Başvuru Numaralı Kararı87
-Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2018/15231 Başvuru Numaralı Kararı126
Yargıtay Kararı
-Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar199
Danıştay Kararı
-Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/1, K: 2020/1) [Abonelere Özel]202
İLAN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları215
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları216
c - Çeşitli İlanlar243
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri301

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin